META name=description content="Violinmakare Niclas Berglund, umeå, bygger, reparerar violin, fiol, viola, cello, kontrabas, extension">
Varje instrument är sin egen individ som rätt omhändertagen har en särdeles lång livslängd. Den reparation jag lämnar efter mig vill jag ge de bästa förutsättningarna att klara detta långsiktiga åldrande. Med stor kännedom och förståelse av det enskilda träets och lackets beskaffenhet och kompromisslös noggrannhet tar jag också mitt fulla ansvar för att originalitet och tonkvalité bevaras.
se slutresultatet
Skolgatan 44,  903 25 Umeå, Telefon: 090-773217, 070-6939674, info@nberglund.semailto:info@nberglund.se shapeimage_4_link_0
Reparationer Butik Galleri Extension Kontakt