META name=description content="Violinmakare Niclas Berglund, umeå, bygger, reparerar violin, fiol, viola, cello, kontrabas, extension">
Skolgatan 44,  903 25 Umeå, Telefon: 090-773217, 070-6939674, info@nberglund.semailto:info@nberglund.seshapeimage_3_link_0
En extension ska vara såväl ett klanderfritt fungerande hjälpmedel som en prydnad för din bas.
Jag har mitt eget standardutförande som visat sig leva upp till alla de krav som ställs av yrkesmusiker i deras dagliga arbete, men givetvis är jag också öppen för alla dina egna önskemål.
Leveranstiden är c:a tre veckor.
Reparationer Butik Galleri Extension Kontakt