META name=description content="Violinmakare Niclas Berglund, umeå, bygger, reparerar violin, fiol, viola, cello, kontrabas, extension">
Recepten till det lack jag använder till mina instrument hämtar jag från 15-1600 tals litteraturen. Ingredienserna är desamma, metoderna likaså; en fågelfjäder som termometer till den 240° kokande kompositan.
Ett flertal tagelsorter finns att välja bland. Från mongolisk hingst får man det finaste taglet som passar de flesta stråkar. Varje tagelstrå granskas noggrant innan det får mitt godkännande
Tagellängden avvägs efter årstid, stråkstångens egenskaper och ditt önskemål.
Inläggningsådern är inte bara en dekorativ inramning av lock och bottenplatta. Den förhindrar också att instrumentet spricker vid årstidsväxlingar.
Skolgatan 44, 903 25 Umeå, Telefon: 090-773217, 070-6939674, info@nberglund.se
Reparationer Butik Galleri ExtensionKontakt